Case Study: viena daugiausiai aptariamų įmonių

Case Study: viena daugiausiai aptariamų įmonių – Apple.  Apple sistemingai klauso savo klientų atsiliepimų ne vienerius metus iš eilės. Atidarius naują Apple parduotuvę, daromos klientų NPS apklausos. Stebina, kaip klientų aptarnavimas atitinka įmonės misiją, priimami operatyviniai sprendimai. Klientų atsiliepimus Apple stebi ir vertina kasdien, o ne kartą metuose ar kartą per ketvirtį. Apple parduotuvių vadovai […]